Netio LUA

From wiki.netio-products.com
Jump to navigation Jump to search

Základní informace ohledně jazyku LUA

Zařízení Netio pracují s mírně pozměněným programovacím jazykem LUA.

Důležité změny:

  • nejsou podporována desetinná čísla
  • maximální počet opakování jedné smyčky je 32000

Proměnné

Dostupné knihovny

  • Dostupné jsou knihovny: assert, error, ipairs, next, pairs, pcall, select, tonumber, tostring, toboolean, type, unpack
  • Z knihovny os jsou dostupné pouze funkce os.date, os.difftime a os.time

Další dostupné funkce