MilliDelay()

From wiki.netio-products.com
Jump to navigation Jump to search

Funkce sloužící k volání jiné funkce po určité časové prodlevě

Kategorie: Systémová funkce

Klíčová slova: zpoždění funkce, delay, prodleva

Syntaxe: milliDelay(100, function() jmenofunkce() end)

Parametry:

  • doba zpoždění v milisekundách
  • zpožděná funkce

Poznámka:

  • nejmenší možná hodnota zpoždění je 50 milisekund

Example: Výpis čísel od 0 do 19 se zpožděním 200 milisekund

local function count(n)
  if n<20 then
    logf("Číslo: %d", n)
    milliDelay(2, function() count(n+1) end)
  end
end
count(0)

Podporovaná verze firmwaru: 2.3.2 a vyšší

Použito v: