Mail()

From wiki.netio-products.com
Jump to navigation Jump to search

Funkce sloužící k poslání emailu

Kategorie: Systémová funkce

Klíčová slova: email, mail, oznámení, zpráva

Syntaxe: mail("my.email@example.com", "subject", "message content", limit)

Parametry:

  • emailová adresa příjemce
  • předmět zprávy
  • text zprávy
  • čas(sekundy), za který bude možné odeslat další email (nepovinný)

Poznámka: všechny parametry jsou string, musí tedy být v uvozovkách

Example: Odeslání emailu na adresu frantisek.dobrota@email.cz. Předmět zprávy: Netio. Text zprávy: Email z mojí zásuvky.

mail("frantisek.dobrota@email.cz", "Netio", "Email z mojí zásuvky.")

Podporovaná verze firmwaru: 2.3.2 a vyšší

Použito v:

  • AN02 - Hlídání spotřeby zásuvky
  • AN03 - dalsi note