Difference between revisions of "Watchdog"

From wiki.netio-products.com
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "thumb|Watchdog diagram Watchdog je nástroj, který umožňuje sledování dané (IP) adresy pomocí příkazu ping. Tímto způsobem lze sl...")
 
Line 1: Line 1:
 
[[File:Watchdog_diagram_user.png|thumb|Watchdog diagram]]
 
[[File:Watchdog_diagram_user.png|thumb|Watchdog diagram]]
Watchdog je nástroj, který umožňuje sledování dané (IP) adresy pomocí příkazu ping. Tímto způsobem lze sledovat například dostupnost zařízení připojeného na výstupu nebo konektivitu do internetu. V případě neúspěchu lze následně vyvolat návaznout akci (viz Actions). Výstupem Watchdogu je proměnná `FAIL`, která nabává hodnot `TRUE` při vyhodnocení neúspěchu a `FALSE` při úspěšném volání ping. 
 
Př.: V kombinaci s návaznými akcemi můžeme v případě nenalezení zařízení na síti (neúspěšný ping) vyvolat restart zařízení na daném výstupu. Postup navázání akce na Watchdog je popsán ve článku **Akce** (TODO)
 
  
 
Watchdog is a tool that allows you to ping a given (IP) address using the ping command. In this way, you can eg. monitor the availability of a device connected to the output or connectivity to the Internet.
 
Watchdog is a tool that allows you to ping a given (IP) address using the ping command. In this way, you can eg. monitor the availability of a device connected to the output or connectivity to the Internet.
Line 29: Line 27:
 
| maxTimeouts
 
| maxTimeouts
 
| int
 
| int
| Number of failed pings required to evaluate to '''FAIL=TRUE'''
+
| Number of failed pings required to evaluate to <code>FAIL=TRUE</code>
 
|-
 
|-
 
| timeToReboot
 
| timeToReboot
Line 37: Line 35:
 
| maxRestarts
 
| maxRestarts
 
| int
 
| int
| Maximum number of restarts when an error condition is declared. After this limit is reached, the Watchdog remains in an FAIL=TRUE state until the next successful ping.
+
| Maximum number of restarts when an error condition is declared. After this limit is reached, the Watchdog remains in an <code>FAIL=TRUE</code> state until the next successful ping.
If set to 0, the Watchdog will restart the device after each '''FAIL=TRUE''' is declared.
+
If set to 0, the Watchdog will restart the device after each <code>FAIL=TRUE</code> is declared.
 
|}
 
|}
  
Line 44: Line 42:
 
== Examples ==
 
== Examples ==
  
The Watchdog monitors specified IP address. The ping is sent every 60s and waits 5s for the device to respond. If the ping fails twice in a row, Watchdog returns '''FALSE''' and restarts the device (Rule for the restart action must be defined separately, see Rules). After the device restarts, it waits 120 seconds and starts monitoring again. This cycle repeats for a total of 3 times. If the device does not respond even once, the Watchdog remains in error.
+
The Watchdog monitors specified IP address. The ping is sent every 60s and waits 5s for the device to respond. If the ping fails twice in a row, Watchdog returns <code>FALSE</code> and restarts the device (Rule for the restart action must be defined separately, see Rules). After the device restarts, it waits 120 seconds and starts monitoring again. This cycle repeats for a total of 3 times. If the device does not respond even once, the Watchdog remains in error.
  
```
+
<code>
 
{
 
{
 
   "target": "192.168.101.180",
 
   "target": "192.168.101.180",
Line 54: Line 52:
 
   "timeToReboot": 120,
 
   "timeToReboot": 120,
 
   "maxRestarts": 3  
 
   "maxRestarts": 3  
}
+
}</code>
```
 
 
    
 
    
 
---
 
---
  
Watchdog sleduje zadanou doménu. Ping se posílá každých 10s a čeká se 5s na odpověď. Při neúspěšném pingu čeká Watchdog 180s a zkusí to znovu celkem 5x, poté vrátí hodnotu **false**. Následně dojde k vyvolání akce pro restart zařízení (Akce musí být definována separátně viz #1127). 
+
Watchdog monitors the specified domain. The ping is sent every 10s and waits 5s for a response. If the ping fails, Watchdog waits 180 seconds and tries again for a total of 5 times, then returns <code>FALSE</code>. Subsequently, an action is called to restart the device (Rule for the restart action must be defined separately, see Rules).
Po restartu se Watchdog vrátí z chybového stavu a znovu pouští cyklus, celkem 3x. Poté zůstává Watchdog v chybovém stavu až do prvního úspěšného pingu.
 
 
 
Watchdog monitors the specified domain. The ping is sent every 10s and waits 5s for a response. If the ping fails, Watchdog waits 180 seconds and tries again for a total of 5 times, then returns '''FALSE'''. Subsequently, an action is called to restart the device (Rule for the restart action must be defined separately, see Rules).
 
  
 
After restart, the Watchdog returns from the error state and runs the cycle again, a total of 3 times. Then the Watchdog remains in an error state until the first successful ping.
 
After restart, the Watchdog returns from the error state and runs the cycle again, a total of 3 times. Then the Watchdog remains in an error state until the first successful ping.
Line 68: Line 62:
 
''Note: In case of unsuccessful domain translation (eg communication with the DNS server fails), error will be written to the device log. Failed DNS resolution therefore prevents pinging of URLs, but has no effect on pinging IP addresses. Eg. pinging local network IP addresses will continue to work.''
 
''Note: In case of unsuccessful domain translation (eg communication with the DNS server fails), error will be written to the device log. Failed DNS resolution therefore prevents pinging of URLs, but has no effect on pinging IP addresses. Eg. pinging local network IP addresses will continue to work.''
  
```
+
<code>
 
{
 
{
 
   "target": "google.com",
 
   "target": "google.com",
Line 76: Line 70:
 
   "timeToReboot": 180,
 
   "timeToReboot": 180,
 
   "maxRestarts": 3
 
   "maxRestarts": 3
}
+
}</code>
```
 

Revision as of 10:19, 20 October 2021

Watchdog diagram

Watchdog is a tool that allows you to ping a given (IP) address using the ping command. In this way, you can eg. monitor the availability of a device connected to the output or connectivity to the Internet.

In case of failure, it is possible to invoke a follow-up rule-based action (see Rules). Output of Watchdog is the variable FAIL. It shows value TRUE when evaluation ends with a failure or FALSE when pinging is successful.

Structure

Variable Value Description
target IP / URL Monitored address
pingInterval int [s] Time interval between pings
timeout int [s] Time waiting for answer
maxTimeouts int Number of failed pings required to evaluate to FAIL=TRUE
timeToReboot int [s] Time the Watchdog waits after announcing an error condition before starting a new cycle
maxRestarts int Maximum number of restarts when an error condition is declared. After this limit is reached, the Watchdog remains in an FAIL=TRUE state until the next successful ping.

If set to 0, the Watchdog will restart the device after each FAIL=TRUE is declared.


Examples

The Watchdog monitors specified IP address. The ping is sent every 60s and waits 5s for the device to respond. If the ping fails twice in a row, Watchdog returns FALSE and restarts the device (Rule for the restart action must be defined separately, see Rules). After the device restarts, it waits 120 seconds and starts monitoring again. This cycle repeats for a total of 3 times. If the device does not respond even once, the Watchdog remains in error.

{

 "target": "192.168.101.180",
 "pingInterval": 60,
 "timeout": 5,
 "maxTimeouts": 2,
 "timeToReboot": 120,
 "maxRestarts": 3 

}

---

Watchdog monitors the specified domain. The ping is sent every 10s and waits 5s for a response. If the ping fails, Watchdog waits 180 seconds and tries again for a total of 5 times, then returns FALSE. Subsequently, an action is called to restart the device (Rule for the restart action must be defined separately, see Rules).

After restart, the Watchdog returns from the error state and runs the cycle again, a total of 3 times. Then the Watchdog remains in an error state until the first successful ping.

Note: In case of unsuccessful domain translation (eg communication with the DNS server fails), error will be written to the device log. Failed DNS resolution therefore prevents pinging of URLs, but has no effect on pinging IP addresses. Eg. pinging local network IP addresses will continue to work.

{

 "target": "google.com",
 "pingInterval": 10,
 "timeout": 5,
 "maxTimeouts": 5,
 "timeToReboot": 180,
 "maxRestarts": 3

}