Difference between revisions of "PAB"

From wiki.netio-products.com
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
The PAB condition output is also available for use in selected protocols.
 
The PAB condition output is also available for use in selected protocols.
  
There are two types of PAB available:  
+
== Types ==
1) RANGE - Evaluation YES/NO (true/false)
+
There are two types of PAB available:
2) ZONE - Evaluation using specified intervals   
+
 
 +
# '''RANGE''' - Evaluation YES/NO (true/false)
 +
# '''ZONE''' - Evaluation using specified intervals   
 +
 
 
Each type uses specific variables and is described in detail below.   
 
Each type uses specific variables and is described in detail below.   
  
 
PABs can work with the specified quantities:
 
PABs can work with the specified quantities:
  * Current: OUTPUTS/1/CURRENT **[mA]**
+
* Current: OUTPUTS/1/CURRENT '''[mA]'''
  * Load: OUTPUTS/8/LOAD **[W]**
+
* Load: OUTPUTS/8/LOAD '''[W]'''
  * Energy: OUTPUTS/4/POWER **[Wh]**
+
* Energy: OUTPUTS/4/POWER '''[Wh]'''
  * Output no. 1 state: OUTPUTS/1/STATE **[int 0/1]**
+
* Output no. 1 state: OUTPUTS/1/STATE '''[int 0/1]'''
General structure for defining a variable is: `<INPUT/OUTPUT>/ID/<monitored variable>`
+
General structure for defining a variable is: <INPUT/OUTPUT>/ID/<monitored variable>
  
## PAB - RANGE
+
== PAB - RANGE ==
 
True/False-based evaluation. If the monitored value is in specified interval for a time period defined in `timeHysteresis`, PAB evaluates as `True`. Otherwise it evaluates as `False`.
 
True/False-based evaluation. If the monitored value is in specified interval for a time period defined in `timeHysteresis`, PAB evaluates as `True`. Otherwise it evaluates as `False`.
  
### Structure
+
=== Structure ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Line 29: Line 32:
 
|-
 
|-
 
| source  
 
| source  
| OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER) <br> INPUTS/**x**/STATE
+
| OUTPUTS/'''x'''/(LOAD/CURRENT/POWER) <br> INPUTS/'''x'''/STATE
| The monitored variable. **x** indicates input / output number.
+
| The monitored variable. '''x''' indicates input / output number.
 
|-
 
|-
 
| timeHysteresis  
 
| timeHysteresis  
 
| int  
 
| int  
| [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.
+
| [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here.
 +
 
 +
Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.
 
|-
 
|-
 
| lowerBound  
 
| lowerBound  
Line 45: Line 50:
 
|}
 
|}
  
## PAB - ZONE
+
== PAB - ZONE ==
 
Zone-based evaluation. 1 or more zones can be set. Zones are divided using the values specified in the `thresholds` variable.
 
Zone-based evaluation. 1 or more zones can be set. Zones are divided using the values specified in the `thresholds` variable.
Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. The PAB condition is evaluated as a number (integer) equal to the interval order. Eg. At two specified intervals, the PAB value can be 0, 1, or 2.
+
Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. The PAB condition is evaluated as a number (integer) equal to the interval order.
 +
 
 +
Eg. At two specified intervals, the PAB value can be 0, 1, or 2.
 +
 
 +
=== Structure ===
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Variable
 +
! Value
 +
! Description
 +
|-
 +
| type
 +
| ZONE
 +
| PAB type
 +
|-
 +
| source
 +
| OUTPUTS/'''x'''/(LOAD/CURRENT/POWER) <br> INPUTS/'''x'''/STATE
 +
| The monitored variable. '''x''' indicates input / output number.
 +
|-
 +
| timeHysteresis
 +
| int
 +
| [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here.
  
### Struktura 
+
Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.
| Proměnná | Hodnoty | Popis |
+
|-
| ------ | ------ | ------ |
+
| thresholds
| type | ZONE | typ PAB |
+
| list[int]  
| source | OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER) <br> INPUTS/**x**/STATE |  Měřená hodnota, kterou sledujeme. **x** udává číslo vstupu/výstupu.|
+
| lower-bounds of individual zones intervals
| timeHysteresis | int | [s] Časový interval, ve kterém se musí nacházet sledovaná hodnota. Př.: Pokud je hystereze rovná 5, musí se sledovaná hodnota nacházet v definovaném intervalu (intervalech) alespoň 5s. Až následně dojde k jejímu vyhodnoceí. |
+
|}
| thresholds | list[int] | seznam spodních hranic intervalů pro přechod mezi zónami
 
  
## Příklady
+
== Examples ==
Podmínka se vyhodnotí jako **true** okamžítě, jakmile se hodnota proudu objeví mezi 100 a 200 mA.
+
The condition evaluates to `True` immediately as the current value appears between 100 and 200 mA
```
+
<code>
 
{
 
{
 
   "type": "RANGE",
 
   "type": "RANGE",
Line 66: Line 91:
 
   "upperBound": 200,
 
   "upperBound": 200,
 
   "timeHysteresis": 0
 
   "timeHysteresis": 0
 +
}
 +
</code>
 +
 +
The condition evaluates to `True` when the current value is between 100 and 200 mA for 5s.
 +
 +
<code>
 +
{"type": "RANGE",
 +
"source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 +
"lowerBound": 100,
 +
"upperBound": 200,
 +
"timeHysteresis": 5}
 +
</code>
 +
 +
The condition is evaluated according to the specified zones as soon as the current value is in one of the zones for 10s.
  
}
 
``` 
 
Podmínka se vyhodnotí jako **true** v případě, že se hodnota proudu bude nacházet mezi 100 a 200 mA po dobu 5s.
 
```
 
{
 
  "type": "RANGE",
 
  "source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 
  "lowerBound": 100,
 
  "upperBound": 200,
 
  "timeHysteresis": 5
 
  
}
+
Eg: If the current is 130mA for at least 10s, the condition is evaluated as 2 (zone number).
``` 
 
  
Podmínka se vyhodnotí dle stanovených zón v případě, že se hodnota proudu bude nacházet v jedné ze zón po dobu 10s. 
+
<code>
Př.: Pokud bude proud 130mA po dobu alespoň 10s, vyhodnotí se podmínka jako 2 (číslo zóny).
 
```
 
 
{
 
{
 
   "type": "ZONES",
 
   "type": "ZONES",
Line 95: Line 121:
 
   "timeHysteresis": 10
 
   "timeHysteresis": 10
 
}
 
}
```
+
</code>
 
 
## Otázky / Připomínky
 
* Digital inputs - states?
 

Revision as of 16:23, 19 October 2021

The PAB (Power Analyzing Block) define sets of conditions for measured variables (current, voltage, S0 pulses etc.). Various rules can be set based on these conditions. Rules can perform actions such as sending alarm to the Cloud service, restarting outputs, etc. The PAB condition output is also available for use in selected protocols.

Types

There are two types of PAB available:

  1. RANGE - Evaluation YES/NO (true/false)
  2. ZONE - Evaluation using specified intervals

Each type uses specific variables and is described in detail below.

PABs can work with the specified quantities:

  • Current: OUTPUTS/1/CURRENT [mA]
  • Load: OUTPUTS/8/LOAD [W]
  • Energy: OUTPUTS/4/POWER [Wh]
  • Output no. 1 state: OUTPUTS/1/STATE [int 0/1]

General structure for defining a variable is: <INPUT/OUTPUT>/ID/<monitored variable>

PAB - RANGE

True/False-based evaluation. If the monitored value is in specified interval for a time period defined in `timeHysteresis`, PAB evaluates as `True`. Otherwise it evaluates as `False`.

Structure

Variable Value Description
type RANGE PAB type
source OUTPUTS/x/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/x/STATE
The monitored variable. x indicates input / output number.
timeHysteresis int [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here.

Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.

lowerBound int lower bound of the monitored value
upperBound int upper bound of the monitored value

PAB - ZONE

Zone-based evaluation. 1 or more zones can be set. Zones are divided using the values specified in the `thresholds` variable. Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. The PAB condition is evaluated as a number (integer) equal to the interval order.

Eg. At two specified intervals, the PAB value can be 0, 1, or 2.

Structure

Variable Value Description
type ZONE PAB type
source OUTPUTS/x/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/x/STATE
The monitored variable. x indicates input / output number.
timeHysteresis int [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here.

Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.

thresholds list[int] lower-bounds of individual zones intervals

Examples

The condition evaluates to `True` immediately as the current value appears between 100 and 200 mA {

 "type": "RANGE",
 "source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 "lowerBound": 100,
 "upperBound": 200,
 "timeHysteresis": 0

}

The condition evaluates to `True` when the current value is between 100 and 200 mA for 5s.

{"type": "RANGE", "source": "OUTPUTS/1/CURRENT", "lowerBound": 100, "upperBound": 200, "timeHysteresis": 5}

The condition is evaluated according to the specified zones as soon as the current value is in one of the zones for 10s.


Eg: If the current is 130mA for at least 10s, the condition is evaluated as 2 (zone number).

{

 "type": "ZONES",
 "source": "OUTPUTS/2/CURRENT",
 "thresholds": [
   50,
   100,
   150,
   200
 ],
 "timeHysteresis": 10

}