Devices.system.CustomCGI()

From wiki.netio-products.com
Revision as of 15:29, 17 October 2016 by Phrych (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Funkce sloužící k zaslání HTTP GET požadavku na danou URL

Kategorie: Systémová funkce

Kličova slova: http get, http, cgi, url

Syntaxe: devices.system.CustomCGI{url="http://192.168.0.1/"}

Paramtery:

  • url
    • url na kterou má být odeslán požadavek

Example Následující kód vyšle požadavek na adresu http://192.168.0.1/cgi-bin/foo.cgi

devices.system.CustomCGI{url="http://192.168.0.1/cgi-bin/foo.cgi"}

Podporovaná verze firmwaru: 2.3.2 a vyšší

Použito v: